Support
Terug naar kennisbank
NIS 2.0: Wees voorbereid

op de impact van deze richtlijn

Eind 2024 zullen de meeste organisaties moeten voldoen aan de NIS 2.0 richtlijn. Binnen CTS IT hebben we dit traject inmiddels afgerond en zijn onze IT-systemen (meer dan) afdoende beschermt.

Lees snel verder
CTS-IT-Pagina-Header
Antwoord op

De volgende vragen

Van daaruit staan we klaar ook jullie hierin te begeleiden, zodat je voldoet aan de wetgeving én zelf kunt vertrouwen op de beveiliging van jouw bedrijfsgegevens. Op die manier gaat de richtlijn het risico van een cyberaanval op jouw organisatie zeker verkleinen. 

In deze blog geven we antwoord op de volgende vragen: 

  1. Is de wet voor mij van toepassing? 
  2. Wat houdt de richtlijn in? 
  3. Ondersteuning vanuit CTS IT als jouw IT & Security businesspartner 
Is deze richtlijn

Voor mij van toepassing

NIS 2.0, oftewel de Network and Information Systems Directive 2.0, is de Europese richtlijn, gericht op het versterken van cybersecurity en de weerbaarheid van netwerk- en informatiesystemen die van vitaal belang zijn voor de economie en de samenleving. Op dit moment wordt de richtlijn vertaald in nationale wetgeving die eind 2024 moet gaan gelden. 

De richtlijn schrijft onderstaande verplichtingen voor. De eerste vraagt op dit moment de meeste aandacht, zodat jouw organisatie op tijd is voorbereid. 

  1. Zorgplicht, ofwel als organisatie wordt je geacht zelf te zorgen voor bescherming van de eigen dienstverlening en gebruikte informatie. Daarvoor dien je een risicobeoordeling uit te voeren en van daaruit de voor jouw belangrijke maatregelen te nemen. Gelukkig kunnen onze security experts je hierbij helpen; 
  2. Meldplicht, wat betekent dat incidenten binnen 24 uur gemeld moeten worden bij de daarvoor toegewezen instanties; 
  3. Toezicht, waarbij de overheid een toezichthouder zal aanstellen die naleving van de richtlijn gaat bekijken. 
NIS-2.0-Laptop-CTS-IT

Ondersteuning vanuit CTS IT als jouw IT & Security businesspartner 

De primaire doelstelling van CTS IT is uit te groeien tot dé IT & Security businesspartner. We positioneren ons dan ook bewust als méér dan een traditionele IT-leverancier. Wij geloven dat het simpelweg technisch implementeren van IT-oplossingen niet langer aansluit bij de evoluerende behoeften en trends van de hedendaagse markt. We streven ernaar onze klanten inzicht te geven in marktontwikkelingen en hen bewust te maken van de verscheidenheid aan mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het versterken van hun kernactiviteiten. 

 Ook rondom de NIS 2.0-richtlijn kan CTS IT je bijstaan, vanuit onze ervaring in Cybersecurity en IT-oplossingen voor het MKB. Wij bieden onder meer de volgende diensten, waarmee jij op tijd bent voorbereid op deze wetgeving: 

  1. Risicobeoordeling: allereerst voeren onze engineers een grondige risicoanalyse uit op jouw IT-systemen;  
  2. Beveiligingsmaatregelen: op basis van de bevindingen gaan we met elkaar om tafel, om een afgewogen pakket van beveiligingsmaatregelen vast te stellen waarmee je voldoet aan de eisen van de NIS 2.0-richtlijn; 
  3. Rapportage & audits: omdat cybersecurity een gezamenlijke inspanning vergt, rapporteren we over zowel de getroffen maatregelen als eventueel aangetroffen securityincidenten. Van daaruit ben je voorbereid op mogelijke audits door toezichthouders; 
  4. Incidentrapportage: en mocht je organisatie toch nog slachtoffer worden van een cyberincident, dan sta je er absoluut niet alleen voor. Wij ondersteunen bij het volledige traject, vanaf constatering en melding tot aan het herstel van jullie IT diensten. 
Klaar om aan de slag te gaan

Met NIS 2.0

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over hoe wij je kunnen helpen met NIS 2.0. Wij staan voor je klaar!

Jurgen CTS IT
Neem contact op

Met Jurgen

j.rouwhorst@cts-it.nl
06-36515193
Dmarcian CTS IT
workspace365-logo
Vmware CTS-IT-B.V
Exlaimer-CTS-IT-B.V
Printix-CTS-IT-B.V
HPE-CTS-IT-B.V