Support

Lees hier onze privacy voorwaarden

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website. Alle persoonlijke informatie die jij als bezoeker aan ons geeft, wordt vertrouwelijk behandeld.

Website-Header CTS IT

PRIVACY VOORWAARDEN

Verwerking persoonsgegevens bij CTS IT B.V.

Versie: 1.0
Auteur: CTS IT B.V. Datum: 15 oktober 2021

Bedrijf

CTS IT B.V., gevestigd in Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

CTS IT B.V.

Keesomstraat 26
6716 AB
0318-648888
info@cts-it.nl
www.cts-it.nl

CTS IT B.V. is een zakelijke dienstverlener en heeft alleen bedrijven als klant. Van deze bedrijven verwerken wij ook de volgende gegevens:
• Bankrekeningnummer;
• Betalingsgedrag.

Voor support aan/voor onze klanten kunnen wij ook de volgende persoonsgegevens verwerken:
• IP-adres;
• Historische en actuele gegevens over de werking van een product of oplossing;

Van het personeel dat bij CTS IT B.V. in dienst is, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam; (indien relevant, ook van familieleden)
• Geslacht;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geboortedatum;
• Geboorteplaats;
• Burgerlijke staat;
• Burgerservicenummer (BSN).

Verwerkingsdoelen en grondslag

CTS IT B.V. verwerkt persoonsgegevens van relaties en klanten met de volgende doelen:
• Afleveren van goederen en diensten;
• Afhandelen van uw betaling;
• Verwerken van garantie en support, conform de vereisten van de fabrikant;
• Het geven van support;
• Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken in ons supportsysteem;
• Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

CTS IT B.V. neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn

CTS IT B.V. bewaart persoonsgegevens van personen bij bedrijven. Deze gegevens worden bewaard zolang de persoon werkzaam is bij onze relatie. Daarna worden deze gegevens binnen 30 dagen gewist.

Van sollicitanten en oud-werknemers worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden.

Delen van persoonsgegevens met derden

CTS IT B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies

CTS IT B.V.  gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te optimaliseren.

Leadinfo:

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CTS IT B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cts-it.nl o.v.v. verzoek wijziging persoonsgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

CTS IT B.V. wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens verwijderen

CTS IT B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

info@cts-it.nl.