Support
Support-CTS-IT

IT-ondersteuning, wat verwacht jij van een IT-partner?

CTS IT onderscheidt zich op IT-ondersteuning, terwijl het in de markt meer en meer als een commodity dienst wordt gezien. Daarbij gaat het doorgaans om het leveren van technische kennis, van waaruit continuïteit wordt geboden op de bestaande situatie.

Wij leveren bij onze klanten het bewijs dat het anders kan (en moet). Dit uit zich onder meer op de volgende onderwerpen:

  1. De klantcoördinator is jouw aanspreekpunt
  2. Strategisch partnership
  3. Digitale transitie op maat
  4. Optimaliseren en automatiseren
  5. Skilled Servicedesk, getraind op soft skills

 

Onze klantcoördinator is jouw aanspreekpunt

Met de inzet van onze klantcoördinator benaderen wij heldere en korte communicatie lijnen en geven we daadwerkelijk invulling aan pro-actieve dienstverlening. De klantcoördinator is aanspreekpunt voor de gehele dienstverlening, of dit nu gaat over de regelmatig te voeren voortgangsgesprekken, de begeleiding bij een nieuw te implementeren project of de persoonlijke touch bij een incident voor eindgebruikers. De klantcoördinator is hét contactpunt en is bekend met jullie organisatie, de essentiële processen en het verwachtingspatroon.

Met de gesprekken vanuit ons Service Level Management adviseren we onze opdrachtgevers gevraagd én ongevraagd met als doel de dienstverlening nog effectiever in te zetten. Daarbij rapporteren we doorlopend over onze dienstverlening, via ons online dashboard. Met behulp van Microsoft Power BI combineren we de gegevens vanuit diverse interne systemen (CRM, ticket, beheerplatform, etc.), zodat onze relaties altijd een actueel inzicht hebben in niet alleen het niveau van dienstverlening (KPI’s) maar ook welke diensten actief zijn en hoe de IT-omgeving erbij staat (o.a. beheer en security).

CTS-IT Power BI Blog Arjan van Loon

Strategisch partnership

CTS IT is geen techneutenclub. Onze expertises zijn uiteraard de basis, maar de focus van onze dienstverlening zijn onze relaties. Relaties waarmee we een strategisch partnership zijn aangegaan, van waaruit we ‘jouw IT-bedrijf’ zijn. Het bedrijf dat actief met je meedenkt, jou en je stakeholders begeleidt en je medewerkers voorziet van flexibele ICT-faciliteiten.

Onze houding vind je om te beginnen terug in onze naam, dat staat voor Connect, Treasure, Simplify. Ofwel, onze mensen verbinden, koesteren én vereenvoudigen.

Digitale transitie op maat

Wij zien de noodzaak tot digitale transformatie, om relevant te blijven in de markt. Met de inzet van moderne digitale middelen, heb jij de mogelijkheid te innoveren en nieuwe businessmodellen te ontwikkelen.

Vanuit de 5 stappen van CTS IT nemen we je mee in de transitie, waarbij we het tempo afstemmen op jullie onderneming en relevante partners (bijvoorbeeld softwareleveranciers). Onze aanpak omvat samenwerken op verschillende niveaus: tussen directie, CTS IT, jouw softwareleverancier(s) en overige relevante partijen. Zo wordt waarde creatie werkelijkheid. Uiteraard kijken we samen kritisch of alle partijen in staat zijn jullie ontwikkeling te volgen en daarin ook daadwerkelijk bij te dragen. Dit kan uiteindelijk tot nieuwe keuzes leiden. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een modern online ERP-systeem dat processen automatiseert en het personeel nog beter in staat stelt waarde toe te voegen aan jullie proces.

De vijfde stap gaat om de transformatie zelf. Nu realiseer je samen met alle betrokken partijen de daadwerkelijke creatie van waarde. We begeleiden je bij het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. Uiteindelijk is dit de meest waardevolle stap, je resultaten worden zichtbaar en dat succes kunnen we met elkaar vieren!

Optimaliseren en automatiseren

Met het voltooien van de digitale transformatie, zijn moderne middelen direct beschikbaar voor eindgebruikers waaronder die vanuit het Microsoft Power Platform. CTS IT gaat samen met jou actief op zoek naar mogelijkheden bedrijfsprocessen verder te optimaliseren en automatiseren.

Daarbij richten wij ons allereerst op de inzet van Power BI, waarmee jullie organisatie het inzicht krijgt om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen op basis van de analyse van beschikbare data. Daarbij begeleiden we jullie met het realiseren van de basis, van waaruit medewerkers zelf voort kunnen bouwen aan nieuwe inzichten.

Daarnaast zetten we Power Automate in om repeterende processen op eenvoudige wijze te automatiseren, zonder inzet van programmeurs. Bijkomend voordeel is de standaardisatie die hiermee wordt gerealiseerd, waarmee jullie effectiviteit verder wordt verhoogd.

Skilled Servicedesk, getraind op soft skills

Wij weten hoe ingewikkeld IT kan zijn, daarom is een toegankelijke Servicedesk essentieel voor het vertrouwen van jullie medewerkers. Onze mensen begrijpen dan ook dat het niet de juiste technische kennis is waarmee we het verschil maken, maar vooral onze benadering. Zoals onze collega Rick het samenvat: “De kunst is je in te leven in de klant, hen te behandelen hoe ik dat zelf ook zou willen.” En dat is waar we ons met het concept CTS Assist 2.0 op richten.

Maar we gaan verder. In onze (hiervoor benoemde) SLM-gesprekken, bespreekt onze Klantcoördinator samen met jou het servicedeskproces. Daarin analyseren we gezamenlijk onze activiteiten – op basis van actuele rapportages (wederom met Power BI) – en sporen we van daaruit de verbeterpunten op. Door bijvoorbeeld te bekijken voor welke vestiging, dienst of IT-systeem de meeste meldingen zijn aangemaakt, wordt zichtbaar waar de probleempunten zitten. Door deze vervolgens pro-actief te benaderen met extra training, een andere vorm van dienstverlening en/of inzet de van nieuwe hardware, werken we samen aan gebruikerstevredenheid en van daaruit effectieve inzet van beschikbare IT-middelen.

 

Wil je meer informatie neem dan contact met ons op!

Terug naar kennisbank
Printix-CTS-IT-B.V
Exlaimer-CTS-IT-B.V
Dmarcian CTS IT
HPE-CTS-IT-B.V
workspace365-logo
Vmware CTS-IT-B.V