Identiteitsbeheer met Ydentic

Een krachtig portaal voor HR en IT

Ydentic is een krachtig portaal voor HR en IT. Zonder technische kennis is het mogelijk om nieuwe gebruikersaccounts aan te maken met de juiste rollen en rechten. Het gehele in-, door- en uitstroomproces van medewerkers en identiteitsbeheer kan in Ydentic worden uitgevoerd. Daarnaast is het portaal ook in te zetten voor standaardacties als bijvoorbeeld een wachtwoordreset.

Standaard onderdeel

Deze oplossing is standaard onderdeel van de moderne werkplek van CTS IT. Enerzijds omdat dit gestructureerd gebruikersbeheer mogelijk maakt. Anderzijds omdat dit ons de mogelijkheid geeft efficiënt beheer uit te voeren bij al onze relaties.  Alleen al op dit aspect maakt dat de businesscase voor ons rond. Ook kan het platform los afgenomen worden. Dit voor organisaties die beschikken over een eigen IT beheerafdeling.

Ydentic-CTS-IT-Dashboard-Logo

Voordelen Ydentic

CTS IT Connect Icoon

Géén afhankelijkheid van een IT-organisatie

CTS IT Treasure icoon

Hogere mate van beveiliging

CTS IT Simplify icoon

Controle op applicaties voor een besparing op licentiekosten

Heb je vragen of je wil je een afspraak inplannen

Wat is de rol van CTS IT?

Wij zijn leverancier van het platform en begeleiden jou in het adoptietraject van de gebruikers.

 

 

 

Wat levert Identiteitsbeheer jou op?

Functioneel
 • Géén afhankelijkheid van de IT-organisatie bij het uitvoeren van standaard wijzigingen. HR en/of managers kunnen deze direct zelf doorvoeren
 • Vergaande mogelijkheden tot standaardisatie. Dit leidt tot een hoger veiligheidsniveau, meer inzicht en tegelijkertijd een kleinere kans op fouten
 • Auditing en reporting, bijvoorbeeld in het geval van een accountantscontrole en een ISO-certificering. Ook voor een interne review van het gevoerde veiligheidsbeleid
 • Just In Time’ toegang voor o.a. Microsoft Teams en/of tijdelijke toegang tot bedrijfsapplicaties voor eigen medewerkers en (externe) gastgebruikers.
Technisch
 • Standaardisatie;
 • Efficiency (één portaal, minder fouten / eerste keer goed)
 • Verkorte doorlooptijd bij incidenten als gevolg van wijzigingen:  via audittrail is terug te zien welke wijzigingen eraan vooraf gingen;
 • Hogere mate van beveiliging vanuit standaardisatie en doorvoeren veiligheidsmaatregelen (denk aan afscherming mappen voor ransomware)
 • Automatiseren beheeracties
 • En nog veel meer
Financieel
 • De afname in de beheerlast levert meer op dan de prijs voor het abonnement op dit platform
 • Aanvullend zorgt de controle op applicaties voor een besparing op licentiekosten; Microsoft licenties worden uitsluitend afgenomen voor gebruikers die toegang hebben tot de betreffende dienst.

Vertel mij meer